ABOUT US

Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục và

Phát triển nguồn lực Quốc tế MVA​

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Đội ngũ chuyên gia tư vấn và hợp tác với công ty

Professor

Brandeis Professor, Administrator Champions STEM Program
 

Dr. Irving Epstein

PROFESSOR

Quản lý

Thạc sỹ quản lý giáo dục, có kinh nghiệm giảng dạy/tổ chức sự kiện tại các trường Quốc tế
 

M.A. Bạch Thùy Dương

MANAGER

Teacher

Jill Pear, experience using LEGO® MINDSTORMS® Education and LEGO® Education WeDo in robotics classes

Ms. Jill Pears

TEACHER

Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý giáo dục và tư vấn xây dựng chương trình đào tạo Online

Ms. Đinh Vân Anh

PROFESSTIONAL CONSULTANT

 

GIỚI THIỆU STEM

Play Video

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

GIÁO DỤC STEAM

Nghiên cứu, thiết kế mô hình, xây dựng bài giảng và giúp học sinh có cơ hội học tập, trải nghiệm tốt nhất về những lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ

Thiết kế, xây dựng giải pháp và triển khai hệ thống trường học điện tử, lớp học thông minh tại nhiều trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước

ĐÀO TẠO ONLINE

Xây dựng giải pháp, thiết kế nội dung và triển khai hệ thống quản lý đào tạo ONLINE (tiếng Anh) cho học sinh khối phổ thông

VIẾT VÀ ĐIỆN TỬ HÓA SÁCH

Viết và điện tử hóa sách giáo khoa tiếng Anh cho Nhà xuất bản giáo dục cũng như nhiều đơn vị giáo dục khác.