• Lập trình Scratch – Cơ bản Lập trình Scratch – Cơ bản Quick View
  • Sale!
   Lập trình Scratch – Cơ bản Lập trình Scratch – Cơ bản Quick View
  • ,
  • Lập trình Scratch – Cơ bản
  • 1.500.000 1.100.000
  • Mục tiêu khóa học Lập trình Scratch Hiểu được tư duy máy tính, khái niệm cơ bản về lập trình Tạo được một ứng dụng, trò chơi đơn giản bằng ngôn ngữ Scratch Sử dụng thành thạo các khối lệnh cơ bản để điều khiển nhân vật Hiểu rõ các khái niệm về lập trình vòng lặp, điều kiện, biến nhớ……
  • Add to cart
 • Lập trình Scratch – Nâng cao Lập trình Scratch – Nâng cao Quick View
  • Sale!
   Lập trình Scratch – Nâng cao Lập trình Scratch – Nâng cao Quick View
  • ,
  • Lập trình Scratch – Nâng cao
  • 1.500.000 1.100.000
  • Mục tiêu khóa học Lập trình Scratch Hiểu được tư duy máy tính, khái niệm cơ bản về lập trình Tạo được một ứng dụng, trò chơi đơn giản bằng ngôn ngữ Scratch Sử dụng thành thạo các khối lệnh cơ bản để điều khiển nhân vật Hiểu rõ các khái niệm về lập trình vòng lặp, điều kiện, biến nhớ……
  • Add to cart